Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

        Strona główna    


STATUT SZKOŁY

MISJA I WIZJA SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY


Program profilaktyczno-wychowawczy

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi


Zasady oceniania zachowania

  Ocena zachowania


    ZARZĄDZENIE nr 1/2018/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
    w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów    
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych


Przedmiotowe Systemy Oceniania

 

Język polski
PSO z języka polskiego


Język angielski i język hiszpański
PSO z języka angielskiego i hiszpańskiego
Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami


Historia i WOS
Zasady oceniania na lekcjach historii

PSO z historii w klasie 4
PSO z historii w klasie 5
PSO z historii w klasie 6

PSO z historii w klasie 1 gim
PSO z historii w klasie 2 gim
PSO z historii w klasie 3 gim

PSO z Wiedzy o społeczeństwie


Matematyka
Zasady oceniania na lekcjach matematyki

PSO z matematyki w klasie 4
PSO z matematyki w klasie 5
PSO z matematyki w klasie 6
PSO z matematyki w klasie 7

PSO z matematyki w klasie 2 gim
PSO z matematyki w klasie 3 gim


Przyroda
Zasady oceniania na lekcjach przyrody

PSO z przyrody w klasie 4, 5, 6


Biologia
Zasady oceniania na lekcjach biologii

PSO z biologii w klasie 7
PSO z biologii w klasie 2 gim
PSO z biologii w klasie 3 gim


Geografia
Zasady oceniania na lekcjach geografii

PSO z geografii w klasie 7
PSO z geografii w klasie 2 i 3 gim


Chemia
Zasady oceniania na lekcjach chemii

PSO z chemii w klasie 1 gim
PSO z chemii w klasie 2 gim
PSO z chemii w klasie 3 gim


Fizyka
Zasady oceniania na fizyce


Zajęcia komputerowe - Informatyka
Zasady oceniania na zajęciach komputerowych i informatyce

PSO z zajęć komputerowych w klasie 4
PSO z zajęć komputerowych w klasie 5
PSO z zajęć komputerowych w klasie 6
PSO z zajęć komputerowych w klasie 7
PSO z informatyki w gimnazjum


Plastyka - Technika
PSO z techniki w szkole podstawowej
PSO z techniki w gimnazjum

PSO z plastyki w szkole podstawowej
PSO z plastyki w gimnazjum


Muzyka
PSO z muzyki


Religia
Zasady oceniania na lekcjach religii
PSO z religii w klasie 2 SP


W F
PSO z wychowania fizycznego


Edukacja dla bezpieczeństwa
PSO z edukacji dla bezpieczeństwa


Doradztwo zawodowe
Wewnątrzszkolny System Doradztwa ZawodowegoSzkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
Tel/fax (22) 836 - 47 - 64     (22) 836 - 40 - 29
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)