DZISIAJ JEST:
                   
        Strona główna    Zalety edukacji przez ruch

Kinezjologiczny system kształcenia i terapii edukacja przez ruch na podstawie programu Doroty Dziamskiej "Zbieram Poszukuję Badam"

Harmonijny rozwój psychofizyczny to taki, w którym wszystkie sfery motoryczna, poznawcza, emocjonalna i społeczna rozwijają się w równym tempie. Najlepiej jest oddziaływać na dziecko jako na integralną całość, aktywizowanie jednej sfery rozwoju może dodatnio wpłynąć na rozwój innej. Jednym z założeń systemu edukacja przez ruch jest to, że poprzez zabawę proces kształcenia może być miły i bardziej przystępny.

W naszej kulturze istnieje głęboko zakorzeniony pogląd, że aktywność intelektualna może istnieć w oderwaniu od ciała. Zdrowe dziecko ma naturalną potrzebę ruchu. Wszystkie metody pracy z dziećmi, które oparte są na ruchu, cieszą się ich spontanicznym uznaniem. Uczenie metodami aktywizującymi włącza naturalne mechanizmy integracji umysłu i ciała przez specjalnie zorganizowane zajęcia dydaktyczno - ruchowe.

System oparty jest na założeniu, iż poprzez aktywność wykorzystującą integrację sensoryczną, w sposób proporcjonalny stymuluje się jednocześnie pamięć długotrwałą na poziomie trzech jej płaszczyzn: pamięci semantycznej, proceduralnej i epizodycznej.

Edukacja przez ruch - kinezjologiczny system kształcenia i terapii Doroty Dziamskiej zawiera:

graficzne ćwiczenia wpływające na stabilność lateralną, wykonywane na małej i dużej płaszczyźnie dominującą ręką, ćwiczenia są wykonywane przez dzieci w okresie przygotowania do nauki pisania, ich celem jest usprawnienie ręki zwiększenie pewności mieszczenia znaku graficznego w przestrzeni, doskonalenie płynności i elastyczności ruchów w zakresie małej motoryki;

graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, wykonywane na małej lub dużej płaszczyźnie oburącz lub z wykorzystaniem jednoczesnego ruchu obu rąk, celem ćwiczeń jest aktywizacja całego mózgu, usprawnienie wewnętrznych i zewnętrznych zmysłów poznania;

graficzne ćwiczenia wpływające na równoważenie lateralne, wykonywane na małej i dużej płaszczyźnie raz jedną, raz drugą ręką, rytmiczne ćwiczenia doprowadzają do równomiernego dotlenienia dwóch półkul mózgowych, wyrównania napięcia mięśniowego po dwóch stronach osi ciała, relaksują a przede wszystkim koncentrują;

ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi i całego organizmu z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych, wpływających na równoważenie lateralne organizmu;

ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała jako formy pozeawrbalnej komunikacji wspomagającej koncentrację i polisensoryczne poznawanie.

Ćwiczenia te można wykonywać zarówno na kartkach A-4, A-3, jak i dużych arkuszach szarego papieru. Poszczególne ćwiczenia całego systemu są proste - dzieci kreślą kropki, kreski, owale ósemki, spirale, które są wykorzystywane do stworzenia określonej kompozycji plastycznej.

Bardzo ważnym elementem systemu jest muzyka, która wyznacza rytm w większości wykorzystuje się utwory z płyty Zbieram Poszukuję Badam Program nauczania klas I - III Dorota Dziamska. Kinezjologia edukacyjna - Muzyka do ćwiczeń cz. I, jak również wybrane pozycje muzyki klasycznej. Należy jeszcze wspomnieć o koncentrycznie ułożonych, najczęściej zamkniętych w koło mandalach - wzorach z Dalekiego Wschodu wykorzystywanych na całym świecie jako narzędzie pracy terapeutycznej i pedagogicznej. Współcześnie mandale stosowane są w edukacji jako narzędzie dydaktyczne realizujące treści z zakresu wielu przedmiotów. Wypełnianie mandali kolorami sprzyja koncentracji, wyciszeniu, i kanalizacji aktywności.

Sztuka origami jako element wspierający system edukacja przez ruch

To, co można wyczarować z arkusika papieru (zwykle kwadratu) zależy właściwie od fantazji i znajomości reguł składania. Główną zasadą origami jest zginanie papieru wzdłuż prostych linii w różnych kierunkach i nakładanie na siebie powstałych płaszczyzn. Origami jest jedną z form usprawniającą dzieci manualnie i rozwijającą logiczne myślenie. Uczy systematyczności, dokładności, rozwija wyobraźnię przestrzenną, budzi zdolności twórcze. Składanie papieru nie tylko rozwija wyobraźnię dziecka, ale także powoduje równomierny rozwój obu rąk i dotlenianie dwóch półkul mózgowych, doprowadzając w konsekwencji do ich spójności, czyli integracji. Integracja mózgu to jedyny stan, w którym człowiek może być faktycznie twórczy i wydajny intelektualnie. Zapamiętujemy kształty, kolory, kolejność zagięć - wszystko to usprawnia podstawowe umiejętności uczenia się.

W artykule J. Pobralskiego Origami - formy podstawowe w edukacji dziecka w czasopiśmie Życie Szkoły z marca 1999 roku . Autor uważa, że "sztukę origami należy wykorzystać przede wszystkim jako formę usprawnienia edukacji - zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym".

Według autora sztuka origami może spełniać następujące funkcje:

diagnostyczną - informującą o poziomie manualnym młodego człowieka,

terapeutyczną - ćwiczenia w składaniu papieru uspokajają, wyciszają nawet dzieci nadpobudliwe,

stymulującą - rozbudzenie zainteresowań oraz chęć coraz to nowszych poszukiwań.

Składanie papieru wyzwala w dzieciach pomysłowość i wzbogaca wyobraźnię twórczą. W składaniu przestrzennym efekt pracy jest natychmiastowy, w ciągu kilku minut powstaje zwierzę, przedmiot, bądź roślina - tworzy to silną motywację i pozytywne bodźce do dalszej pracy.


Zespół Szkół nr 65
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
Tel/fax (22) 836 - 47 - 64     (22) 836 - 40 - 29
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)