Fraktale w przyrodzie

 

Rys. 1. Drzewo i odpowiadający mu fraktal

 

 

     

 

 

Rys. 2. Chmura i jej fraktal

  

 

 

Rys. 3. Cząstka sadzy i jej fraktal

      

 

 

Rys. 4. Szczyty górskie

 

 

Rys. 5. Liść paproci i jej fraktal

 

 

 

Rys. 6. Naturalne płatki śniegu

 

 

Rys. 7. Obiekty przyrody i ich fraktale